Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009

35η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008


Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ...

ΚΑΙ Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ...
...ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ